Back

ⓘ Bouwwerk in Nederland - Lijst van moskeeën in Nederland, Lijst van Romeinse bouwwerken in Nederland, Lijst van bouwwerken in het Nederlands Openluchtmuseum ..
                                               

Lijst van moskeeën in Nederland

Moskeewijzer Architectuur van nieuwe moskeeen in Nederland, bouwjaar en de architect, en zo mogelijk een foto van het bouwwerk. Lijst uit 2008, via Internet Archive.

                                               

Lijst van Romeinse bouwwerken in Nederland

Deze Lijst van Romeinse bouwwerken in Nederland bevat gevonden bouwwerken, die veelal door de Romeinen en in het bijzonder hun legioenen zijn gesticht in de periode dat het huidige Nederland door de Romeinen bezet was. Een aantal bouwwerken zal door geromaniseerde inheemse hoofdmannen gesticht zijn. Er moeten nog meer bouwwerken uit de Romeinse tijd in de bodem aanwezig zijn, maar deze wachten op ontdekking. Ten slotte dient men zich te realiseren dat in deze lange periode, niet alle bouwwerken tegelijkertijd hebben bestaan en dat men ze vaak eerst in hout heeft uitgevoerd en pas later in ...

                                               

Lijst van bouwwerken in het Nederlands Openluchtmuseum

Dit is een Lijst van bouwwerken in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. In dit museum zijn bouwwerken te zien die vaak eeuwenlang op een andere plek in Nederland hebben gestaan. De bouwwerken moesten op de oude plek weg, vanwege uitbreidingsplannen of leegstand en zijn daarna op het museumterrein herbouwd. De meeste bouwwerken zijn afkomstig uit Gelderland en Noord-Holland. De minste bouwwerken zijn afkomstig uit Utrecht. De bouwwerken staan in onderstaande tabel in volgorde van provincie. Toekomstige gebouwen:

                                               

Paviljoen (bouwwerk)

Een paviljoen is in de architectuur en stedenbouwkunde een losstaand, autonoom bouwwerk of bijgebouw. Oorspronkelijk duidt de term paviljoen op een bouwwerk voor ontspanning of vermaak, maar de term is in het Nederlands uitgebreid naar uiteenlopende ruimtes die gekenmerkt worden door een eigenheid in vorm, functie en gebruik. Paviljoens worden gebruikt voor bijeenkomsten, tentoonstellingen, informatieverstrekking, horecavoorzieningen et cetera. Bij grote exposities, zoals wereldtentoonstellingen, worden de ruimtes van de exposanten veelal aangeduid als landenpaviljoens en bedrijfspaviljoen ...

                                               

Bijbehorend bouwwerk

Het begrip bijbehorend bouwwerk is gedefinieerd in het Nederlandse Besluit omgevingsrecht en luidt als volgt: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

                                               

Lijst van hoogste wolkenkrabbers van Nederland

Dit artikel bevat gegevens over Nederlandse wolkenkrabbers van 100 meter en hoger. Zie ook lijst van hoogste constructies van Nederland en de lijst van hoogste kerktorens in Nederland.