Back

ⓘ Nederlands staatsbestel - Europees Nederland, Gemeente, Nederlandse koloniën, Openbaar bestuur, Nederlandse gemeente, Eilandgedeputeerde ..
                                               

Europees Nederland

Europees Nederland is het deel van Nederland dat in Europa gelegen is. De aanduiding wordt door Nederlandse overheidsinstanties gebruikt ter onderscheid met Caribisch Nederland dat in het Caribisch gebied ligt, aan de overzijde van de Atlantische Oceaan. In wetgeving staat meestal de iets langere omschrijving het Europese deel van Nederland.

                                               

Gemeente

Gemeente kan verwijzen naar: gemeente kerk, plaatselijke geloofsgemeenschap eventueel aangesloten bij een kerkgenootschap kadastrale gemeente, een administratieve aanduiding bij de kadastrale aanduiding Belgische gemeente, de vijfde bestuurslaag in het Belgische staatsbestel gemeente bestuur, een bestuurlijke eenheid, doorgaans de laagste bestuurlijke eenheid in een land Nederlandse gemeente, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel gemeente Mali, de derde bestuurslaag in het Malinese staatsbestel

                                               

Nederlandse koloniën

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden hebben diverse kolonien in bezit gehad. Dit koloniale rijk viel uiteen na de Tweede Wereldoorlog.

                                               

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur is het geheel van structuren en processen waarbinnen voor de maatschappij bindende beslissingen worden genomen. Beslissingen zijn bindend als degenen op wie zij zich richten zich niet aan de werking ervan kunnen onttrekken. Het openbaar bestuur bevat bestuurlijke gezagsdragers en het ambtelijk apparaat. Openbaar bestuur in enge zin bevat het binnenlandse bestuur. In Nederland is het ingedeeld in vier lagen: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Het rijk behartigt de zaken van nationaal belang. Provincies, gemeenten en waterschappen zijn in Nederlands staatsbestel d ...

                                               

Nederlandse gemeente

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. De inrichting en het bestuur van de gemeenten worden geregeld in de Gemeentewet. Per 1 januari 2021 zijn er 352 gemeenten in het in Europa gelegen deel van Nederland en drie openbare lichamen in Caribisch Nederland, die op vergelijkbare wijze worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid zie de lijst van Nederlandse gemeenten voor alle Nederlandse gemeenten of de lijst van Nederlandse plaatsen voor alle Nederlandse steden en dorpen. De bestuurlijke organis ...

                                               

Eilandgedeputeerde

Een eilandgedeputeerde is een bestuurder in de nieuwe openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Samen met de gezaghebber vormen ze het bestuurscollege. Deze eilanden zijn vanaf 10 oktober 2010 onderdeel van het Nederlandse staatsbestel. Tot die datum waren de eilanden eilandgebieden van de Nederlandse Antillen. Een belangrijk kenmerk van het dualisme is dat eilandsraadsleden niet tegelijkertijd eilandgedeputeerde kunnen zijn. De drie eilanden moesten toen ze een openbaar lichaam werden het dualistisch bestuursmodel van Nederland aannemen. De functies van eilandsraadlid en eilandge ...