Back

ⓘ Wetenschap in Nederland - Weekend van de Wetenschap, Exacte wetenschap, Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, Wetenschap, Wetenschap in beeld ..
                                               

Weekend van de Wetenschap

Weekend van de Wetenschap is sinds 2012 een Nederlands wetenschapsevenement. Jaarlijks organiseert het NEMO wetenschap en technologiemuseum met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit weekend. Het is het grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van Nederland. Het weekend maakt deel uit van Oktober Kennismaand, dat ontstond uit de van 1986 tot 2007 georganiseerde WetenWeek. Doel van het evenement is om een breed publiek kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Veel onderzoeksinstellingen, bedrijven, universiteiten, science centra en sterren ...

                                               

Exacte wetenschap

Exacte wetenschappen zijn de takken van wetenschap die gebaseerd zijn op natuurwetten en theorieen die gekenmerkt worden door wiskundige modellering, formele logica en experimentele toetsing. Ze worden, voornamelijk in Vlaanderen, soms ook aangeduid als positieve wetenschappen, in Nederland ook als bètawetenschappen. Welke vakgebieden er precies onder vallen, is niet eenduidig bepaald. Een ruime definitie omvat alle natuurwetenschappen en technische wetenschappen alsmede wiskunde en informatica. Een beperktere definitie sluit bijvoorbeeld delen van de biologie en de aardwetenschappen uit e ...

                                               

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

De AWTI is in 2014 bij wet ingesteld. De AWTI is de opvolger van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AWT. De AWTI is de onafhankelijke adviesraad van de regering en het parlement op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Met zijn beleidsadviezen wil de AWTI bijdragen aan het versterken van de innovatieve, wetenschappelijke en technologische kracht van mensen, bedrijven en kennisinstellingen in Nederland. En daarmee aan een toekomstbestendige Nederlandse economie en samenleving.

                                               

Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie

De Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie is een stichting in Nederland die, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tot doel heeft om een breed publiek te interesseren voor wetenschap en technologie. De bekendste activiteit van NCWT is het NEMO Science Museum in Amsterdam. Dit is tevens de fysieke locatie van bijna alle activiteiten. Een belangrijk onderdeel is de relatie met het onderwijs, waarvoor verschillende educatieve projecten worden gerealiseerd. Uiteindelijk is het doel om de instroom in bèta- en techniekopleidingen te vergroten, ter ...

                                               

Wetenschap

Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieen en systemen te komen. Wetenschap en technologie zijn belangrijke elementen van de moderne geïndustrialiseerde samenleving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fundamentele wetenschap en toegepaste wetenschap die gericht is op toepassing van kennis en beïnvloeding van de werkelijk ...

                                               

Wetenschap in beeld

Wetenschap in beeld is een populairwetenschappelijk tijdschrift dat in Nederland verschijnt. De hoofdredactie is gevestigd in Kopenhagen. Tevens verschijnt Wetenschap in Beeld in Belgie, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, IJsland, Griekenland, Letland, Litouwen, en de Verenigde Staten. De redactie van Nederland bevindt zich te Amsterdam. Wetenschap in Beeld verschijnt één maal per maand. De oplage van het tijdschrift is 23.000.