Back

ⓘ Geschiedenis - Geschiedenis, van het christendom, van de wereld, van Duitsland, van het Verenigd Koninkrijk, van Rusland ..
                                               

Geschiedenis

Geschiedenis verwijst onder meer naar de vakdiscipline die zich bezighoudt met de studie van chronologische ordening van gebeurtenissen, zich daarbij baserend op een kritisch onderzoek van bronnen. Geschiedenis in de ruime betekenis verwijst ook naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden, dus ook alle fenomenen die verandering ondergaan, met of zonder de mens. Een voorbeeld is de geschiedenis van het universum. Geschiedenis wordt gebaseerd op een grote diversiteit aan bronnen, zoals geschreven en gedrukte bronnen, interviews mondelinge geschiedenis en ongeschreven bronnen uit de a ...

                                               

Geschiedenis van het christendom

De geschiedenis van het christendom, soms ook kerkgeschiedenis genoemd, heeft als onderzoeksobject de geschiedenis van de christelijke religie vanaf pinksterdag in - wat verondersteld wordt - het jaar 30 na Christus. Een gedetailleerde behandeling van de geschiedenis van christelijke kerkgenootschappen en stromingen zoals de Rooms-Katholieke Kerk, oosterse kerken, gereformeerd protestantisme en het lutheranisme kan gevonden worden in de artikelen daar over.

                                               

Geschiedenis van de wereld

                                               

Geschiedenis van Duitsland

De oudste gevonden menselijke resten in Duitsland zijn die van de Heidelbergmens waarover betrekkelijk weinig bekend is. Dit betreft een uitgestorven mensensoort die leefde tussen 500.000 en 200.000 jaar geleden. Later tijdens de prehistorie werd het gebied dat tegenwoordig Duitsland is tijdens de laatste tussenijstijd en de laatste ijstijd bewoond door de neanderthalers over wie veel meer bekend is. Ze waren een zustersoort van de huidige homo sapiens, die genoemd zijn naar het Neandertal in Noordrijn-Westfalen, waar voor het eerst restanten van hen gevonden zijn. In het Laatpaleolithicum ...

                                               

Geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Meer dan honderd jaar lang maakte het eiland Ierland er in zijn geheel deel van uit. Hoewel de term al eerder werd gebruikt om het vrijwillig samengaan van de landen te omschrijven, werd hij niet beschouwd als de naam van het rijk, die officieel "Koninkrijk Groot-Brittannie" luidde. Van een politieke eenheid was tot in de 18e eeuw namelijk geen sprake. Alleen Engeland en Wales realiseerden hun eenheid al tijdens de middeleeuwen, hoewel een volledige integratie pas plaatsvond onder Hendrik VIII. Het koninkrijk Schotl ...

                                               

Geschiedenis van Rusland

De geschiedenis van Rusland beslaat een lange en veelbewogen reeks eeuwen. De eerste staat op het gebied van het huidige Rusland is het zogenaamde Kievse Rijk. Hoewel in dit artikel de geschiedenis van Rusland, die van de Sovjet-Unie en die van post-Sovjet Rusland gemakshalve als één continuüm worden beschouwd, zal het zwaartepunt liggen op de oude geschiedenis van Rusland, dat wil zeggen tot 1917, omdat er een afzonderlijk artikel is dat de geschiedenis van de Sovjet-Unie behandelt. De jongste geschiedenis van Rusland komt aan bod in de laatste hoofdstukken.