Back

ⓘ Heelal - Heelal, Uiteindelijk lot van het heelal, Vlak heelal, Waarneembaar heelal, Opperbouwmeester van het Heelal, Vorm van het heelal ..
                                               

Heelal

Het heelal of universum in de astronomie, ofwel de kosmos in de kosmologie, zijn synoniemen voor alle materie en energie binnen het gehele ruimtetijd-continuüm waarin de mens evolueert.

                                               

Uiteindelijk lot van het heelal

Voor het uiteindelijke lot van het heelal zijn er drie gangbare theorieen: Big Rip, Big Chill en minder waarschijnlijk Big Crunch of nog Warmtedood. De reden waarom Big Rip nu als meest waarschijnlijk geldt, is, dat uit de huidige waarnemingen de uitdijing van het heelal overheerst op de samentrekking door de zwaartekracht en op de toename van de entropie. Alles is afhankelijk van de massadichtheid Ω omega van het heelal. Omega is de gemiddelde massadichtheid van het heelal gedeeld door een kritische waarde van die dichtheid. Ω bepaalt het uiteindelijke lot van het heelal.

                                               

Vlak heelal

Een vlak heelal is een heelal dat op grote schaal beschreven kan worden met de Euclidische meetkunde. De uitbreidingssnelheid voor een vlak heelal is precies zo groot dat ze nadert tot nul en het heelal nooit samen zal trekken. De microgolfmetingen van de WMAP, waarvan de resultaten in 2003 beschikbaar kwamen wijzen met zeer grote precisie op een vlak heelal. De hypothese van de kosmische inflatie is in staat te verklaren waarom het heelal zo vlak en uniform is en ook een lage entropie heeft.

                                               

Waarneembaar heelal

Het waarneembaar heelal is dat gedeelte van het universum waarvan het in theorie mogelijk is het van op Aarde waar te nemen. In theorie en niet in de praktijk, omdat men in de praktijk het heelal buiten het zonnestelsel enkel via elektromagnetische straling kan waarnemen, dus op een plek waar deze niet uitgezonden wordt of waar deze te zwak is om waar te nemen, kan men niets zien, ook als er zich wel iets bevindt. In de veronderstelling dat het heelal een isotrope structuur heeft, heeft het waarneembaar heelal de vorm van een bol met in het centrum de Aarde of op welke plaats de waarnemer ...

                                               

Opperbouwmeester van het Heelal

De term Opperbouwmeester van het Heelal is een symbool uit de vrijmetselarij waarin het heilige weergegeven wordt. Een nadere invulling van dit symbool wordt er niet gegeven, omdat de vrijmetselarij – anders dan kerkgenootschappen – geen leer verkondigt. Haar symbolisch godsbeeld is dus niet antropomorf maar abstract. In wezen is vrijmetselarij een vorm van religie, een seculiere kerk, waarbij alle werkzaamheden in een reguliere vrijmetselaarsloge plaatsvinden ter ere van het symbool Opperbouwmeester des Heelals. Ter illustratie een gedeelte uit een rituaal: Vraag: Op welke grondslag zijn ...

                                               

Vorm van het heelal

De vorm van het heelal is een informele naam voor een onderzoeksgebied binnen de natuurkundige kosmologie. In dit onderzoeksgebied beschrijft men de meetkunde van het heelal met inbegrip van zowel de lokale meetkunde als de globale meetkunde. Losjes gesproken is het onderzoeksgebied verdeeld in kromming en topologie. Strikt genomen komt er meer bij kijken dan alleen deze deelgebieden. Formeler gesproken onderzoekt men in de praktijk welke 3-varieteit overeenkomt met de ruimtelijke sectie in nevenbewegende coördinaten van de vierdimensionale ruimtetijd van het heelal. Binnen de Friedmann-Le ...