Back

ⓘ Persoon - Natuurlijk persoon, Benadeelde persoon, Vip, persoon, Eerste persoon, computerspellen, Derde persoon, Rob Persoon ..
                                               

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens in juridische zin, als iemand die drager van rechten en verplichtingen kan zijn. De natuurlijke persoon is de tegenhanger van de rechtspersoon, een organisatie of abstracte entiteit die zelfstandig in het rechtsverkeer kan optreden. Het begrip rechtssubject omvat beide: zowel de natuurlijke als rechtspersonen. Volgens artikel 6 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben alle mensen het recht om als natuurlijk persoon erkend te worden; staten mogen dus geen onderscheid maken tussen mensen die ze wel of niet als persoon erkennen.

                                               

Benadeelde persoon

Een benadeelde persoon is in Belgie een persoon die op het secretariaat van het parket verklaard heeft schade te hebben geleden veroorzaakt door een bepaald misdrijf en die daardoor een aantal rechten verwerft. De regeling betreffende de benadeelde persoon is opgenomen in artikel 5bis van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering. De benadeelde persoon die een verklaring afgelegd heeft op het secretariaat van het parket wordt geen partij in het strafproces. Daarvoor is een burgerlijke partijstelling vereist. De rechten van de benadeelde persoon die een verklaring afgelegd he ...

                                               

Vip (persoon)

Het begrip vip staat voor very important person en wordt vaak gebruikt om bijzondere of beroemde gasten mee aan te duiden. Op feesten en andere manifestaties zijn er vaak speciale zones gereserveerd voor vips, waar het gewone publiek geen toegang heeft zodat de beroemdheden daar niet het gevaar lopen te worden lastiggevallen door opdringerige fans. Vips dragen daartoe vaak een speciaal herkenningsteken zodat de beveiligingsmedewerkers direct weten met wat voor soort persoon zij te maken hebben. De sponsors van een manifestatie worden soms ontvangen in een speciale viplounge.

                                               

Eerste persoon (computerspellen)

In computerspellen duidt de term eerste persoon op het perspectief dat de speler in het spel heeft. Het eerstepersoonsgezichtsveld hoeft niet direct op het perspectief vanuit een persoon te slaan, zo is het perspectief vanuit bijvoorbeeld een helikopter of auto soms ook in de eerste persoon. Het bekendste genre dat het eerstepersoonsgezichtsveld gebruikt is de first-person shooter.

                                               

Derde persoon (computerspellen)

In computerspellen duidt de term derde persoon op het perspectief dat de speler in een spel heeft. In een spel met een derdepersoonsperspectief ziet de speler het spel van achter het personage dat de speler bestuurt. Het bekendste genre dat dit perspectief gebruikt is de third-person shooter.

                                               

Rob Persoon

Robertus Johannes Persoon is een Nederlandse politicus van het CDA. Rob Persoon volgde, na op het gymnasium in Weert gezeten te hebben, een doctoraal planologie. In 1982 werd hij burgemeester van Sevenum. Hij ging eind 1992 in Huissen werken als burgemeester. Op 1 januari 2001 fuseerde die gemeente met de gemeenten Bemmel en Gendt tot de nieuwe gemeente Bemmel in januari 2003 hernoemd in de gemeente Lingewaard waarvan hij de burgemeester was tot zijn pensionering in juni 2006. Daarmee was zijn burgemeesterscarrière nog niet voorbij want vanaf 2 oktober 2006 was hij waarnemend burgemeester ...