Back

ⓘ Religie - Religie, in Tibet, in Azië, Animisme, religie, van de rede, Hellenisme ..
                                               

Religie

Onder religie wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat. In bredere zin duidt het woord religie op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een bewust niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon. Vaak ook word ...

                                               

Religie in Tibet

Religie in Tibet is een fenomeen, dat bepalend was voor de gehele samenleving, de sociale en economische structuur en het had zeer grote politieke invloed. De belangrijkste en overheersende religie in Tibet is vanaf begin elfde eeuw het Tibetaans boeddhisme. Een andere en van het Tibetaans boeddhisme te onderscheiden vorm van boeddhisme heeft zich in Tibet ontwikkeld onder de naam bön. Deze vorm heeft zich vanaf eind tiende eeuw tot een georganiseerde religie ontwikkeld. Tibetaanse boeddhisme en de bön zijn sterk beïnvloed door de oude sjamanistische religie die wel aangeduid wordt als de ...

                                               

Religie in Azië

Dit artikel behandelt religie in Azie. Azie heeft een grote religieuze diversiteit, en de belangrijkste religies ter wereld zijn in Azie ontstaan. De grootste religies in Azie zijn het hindoeïsme, de islam en de traditionele Chinese godsdienst. In Oost-Azie is het syncretisme wijdverbreid. In West-Azie is de islam de doorslaggevende religie. Een steeds kleiner percentage van de bevolking daar hangt het oosters christendom aan. De positie van de staat ten aanzien van religie is verschillend: in sommige landen is er een staatsgodsdienst, terwijl andere officieel atheïstisch zijn. Religies he ...

                                               

Animisme (religie)

Animisme is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische zoals bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie. Religies waarin animisme voorkomt behoren meestal tot volksgeloof of etnische religies zoals sjamanisme, shinto of bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme. Edward Burnett Tylor was de eerste die in zijn werk "Primitive Culture" een voll ...

                                               

Religie van de rede

De religie van de rede is een filosofisch concept waaraan vormgegeven werd in de Verlichting. De wezenlijke eigenschap van alle systemen die dit idee inhoud geven is de rationaliteit en universaliteit van deze religie. Vele verlichtingsfilosofen namen daarom afstand van openbaringsreligies, waarvan zij de inhoud vaak irrationeel vonden. Voor Immanuel Kant waren de religie van de rede en de openbaringsreligie twee wegen die naar hetzelfde doel leidden: de erkenning van al onze ethische plichten als goddelijke geboden.

                                               

Hellenisme (religie)

Het hellenisme of hellenistisch polytheïsme is een moderne religieuze beweging, die de Griekse mythologie en de oud-Griekse godsdienst aan de hand van antieke en moderne bronnen reconstrueert en aan de moderne wereld aanpast. Als hoofdgoden worden de twaalf Olympische goden vereerd. In Griekenland is het hellenisme sinds de jaren 1990 aan een opmars bezig; vanaf 1997 bestaat er een organisatie die opkomt voor het hellenisme, namelijk Supreme Council of Ethnikoi Hellenes. Polytheïstisch reconstructionisme is zelf geen religie, maar is de methodologie voor het herinvoeren van een historische ...