Back

ⓘ Geografie van Nederland - Geografie van Nederland, Sociale geografie in Nederland na 1970, Historische geografie, Nederlandse economische geografie ..
                                               

Geografie van Nederland

De geografie van Nederland geeft een geografisch en topografisch overzicht van Nederland weer. Het betreft hier het Europese deel van Nederland. Sinds 2010 maken ook drie Caribische eilanden staatkundig deel uit van Nederland. Geografisch hebben zij een totaal verschillend karakter en ze worden dan ook niet hier behandeld.

                                               

Sociale geografie in Nederland na 1970

Na 1960 raakte de Nederlandse sociale geografie in een stroomversnelling. De tegenstellingen tussen de sociaal-geografen van Utrecht en de Amsterdamse sociografen verdwijnen en de invloed van de Angelsaksische en Zweedse geografie werd groter, die van de Franse geografie juist geringer. Na 1960 is de sociale geografie als zelfstandige universitaire studie aanwezig bij vijf universiteiten. Het aantal studenten nam snel toe en dus ook het aantal stafleden op de verschillende geografische instituten. Dat betekende niet alleen meer onderzoeksmogelijkheden, maar ook meer variatie in aandachtsve ...

                                               

Historische geografie

Historische geografie is de wetenschap die zich bezighoudt met de historische dimensie van geografische verschijnselen. Deze verschijnselen bevinden zich op het snijvlak van geografie en geschiedenis en daarom is een goede afbakening van het werkterrein van de historische geografie moeilijk. Sommigen zien de historische geografie als een onderdeel van de geschiedenis, anderen vinden het een deelwetenschap van de sociale geografie. Na 1970 heeft de historische geografie zich ontwikkeld als een uitgesproken interdisciplinair vakgebied. Voor 1970 hielden historisch geografen zich vooral bezig ...

                                               

Nederlandse economische geografie

De economische geografie in Nederland kwam tot ontwikkeling aan het begin van de 20e eeuw in navolging van initiatieven in het buitenland eind 19e eeuw. Men kende al de zogenaamde handelsgeografie, waarin op systematische wijze een grote hoeveelheid feiten van economische aard werden beschreven. Deze feiten betroffen vooral de primaire en secundaire productie. In 1882 publiceerde W. Götz een essay over wirtschaftliche Erdkunde’, een soort spreidingsleer van economische verschijnselen. De verklaring van die spreiding was aanvankelijk fysisch-deterministisch van aard. Geleidelijk aan evoluee ...

                                               

Sociale geografie

Sociale geografie is de sociale wetenschap die maatschappelijke verschijnselen in heden en verleden bestudeert vanuit een ruimtelijke invalshoek.

                                               

Nederlandse sociale geografie

Geografie werd in Nederland een academische wetenschap aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. De eerste hoogleraar was C.M. Kan, die in 1877 benoemd werd aan de Universiteit van Amsterdam. De leeropdracht van Kan omvatte nog wat nu genoemd wordt de sociale én de fysische geografie, maar met zijn emeritaat werd besloten de leeropdracht te splitsen. In 1908 werd de geografie in Utrecht als volwaardige academische discipline opgenomen in de universitaire opleidingen. Daar was vanaf 1908 direct al sprake van gescheiden leerstoelen voor sociale en fysische geografie. In Amsterda ...

                                     

ⓘ Geografie van Nederland

  • De ontwikkeling van de ecologische geografie in Frankrijk is onverbrekelijk verbonden met het werk van Paul Vidal de la Blache 1845 - 1918 Hij heeft de
  • géographie urbaine is een deelwetenschap van de sociale geografie Stadsgeografen richten zich op de bestudering van de ruimtelijke structuur en de daarmee
  • diegenen die zich met het vakgebied geografie verbonden voelen. Het KNAG behartigt de belangen van de discipline geografie en het schoolvak aardrijkskunde
  • Hieronder volgen enkele kerngegevens uit de geografie van Duitsland. Geografische coördinaten: 51 00 N, 9 00 O Landsgrenzen: Totale lengte: 3618 km Grenzen
  • hij de studie sociale geografie bij Louis van Vuuren, de grondlegger van het toegepaste sociaal - geografische onderzoek in Nederland Zijn doctoraalscriptie
  • Tijdschrift voor Historische Geografie THG is een Nederlands tijdschrift dat zich richt op het vakgebied van de historische geografie en landschapsgeschiedenis
  • Amsterdam, 11 juli 1866 - Utrecht, 4 december 1923 was een Nederlandse hoogleraar in de geografie Niermeyer volgde een opleiding tot leraar aardrijkskunde
  • 1919 was een Nederlands geograaf en de eerste hoogleraar geografie in Nederland Hij studeerde klassieke letteren aan de Universiteit van Groningen en
  • Rotterdam, 18 februari 1965 was een Nederlands economisch geograaf, en tot 1958 hoogleraar economische geografie aan de Nederlandsche Handels - Hoogeschool
Regioindeling KNMI
                                               

Regioindeling KNMI

De regioindeling van het KNMI van Nederland is een indeling van Nederland in regios die door het KNMI gehanteerd wordt voor het uitvaardigen van weeralarmen en waarschuwingen. Nederland is in deze indeling onderverdeeld in zes regios.

Users also searched:

...
...
...