Back

ⓘ Geologie van Nederland - Geologie van Nederland, Regionale geologie, Geologie van Bonaire, Oude blauwe zeeklei, Dike, geologie ..
                                               

Geologie van Nederland

De geologie van Nederland en Vlaanderen ten noorden van de Ardennen, net als die van een groot deel van het Deense en Duitse Waddengebied, bestaat aan het oppervlakte uit ongeconsolideerde zeer jonge sedimenten. De nabijheid van het laaggelegen deel van het Europese continent boven het Noordzeebekken zorgt ervoor dat Nederland zelden veel hoger dan 30 m boven de zeespiegel uitsteekt. De Noordzee en de rivieren die erin uitmonden hebben gezorgd voor de aanvoer van een grote hoeveelheid sediment. Als gevolg hiervan komen vaste gesteenten zelden aan het oppervlak. Op meer dan 80% van Nederlan ...

                                               

Regionale geologie

Met regionale geologie wordt de geologische beschrijving en bestudering van een bepaalde regio bedoeld. Bij regionale geologie vindt grootschalig onderzoek plaats, vaak op meerdere fronten om de geologische geschiedenis van een gebied te achterhalen. Regionaal-geologische studies worden uitgevoerd door onderzoeksinstituten uit verschillende landen, waarbij expertises gecombineerd worden. Vaak wordt het resultaat van regionaal-geologisch onderzoek gepubliceerd in een boek of uitgebreide wetenschappelijke publicatie. Ook op Wikipedia is een aantal regionaal-geologische onderwerpen beschreven.

                                               

Geologie van Bonaire

Bonaire is het meest oostelijk gelegen eiland van de ABC-eilanden. De geologie van Bonaire beschrijft hoe het eiland is gevormd en welke geologische processen plaatsgevonden hebben die Bonaire het huidige uiterlijk geven.

                                               

Oude blauwe zeeklei

De oude blauwe zeeklei of oude zeeklei is een laag zeeklei in de ondergrond van West- en Noord-Nederland, het westen van Vlaanderen en de Franse Nederlanden. Voorheen behoorde deze tot de Afzetting van Calais. In de huidige lithostratigrafische indeling van Nederland worden deze afzettingen tot het Wormer Laagpakket binnen de Formatie van Naaldwijk gerekend. Deze kleilaag werd gevormd tussen 8000 en 4000 jaar geleden, grofweg in het tijdvak Atlanticum. Er was toen sprake van een zeer snelle zeespiegelstijging als gevolg van het afsmelten van de ijskappen uit de laatste ijstijd. Voor de kus ...

                                               

Dike (geologie)

Een dike of gang is in de geologie een plaatvormig lichaam dat oorspronkelijk horizontale gesteentelagen doorsnijdt. Dikes kunnen zowel magmatisch als sedimentair van oorsprong zijn.

                                               

Tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis

Blok, D.P. red et al 1977-1983: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem. Berendsen, H.J.A. 2004: De vorming van het land, Inleiding in de geologie en de geomorfologie, Koninklijke Van Gorcum, Assen. Asaert, G., Bosscher, Ph.M., Bruijn, J.R., Hoboken, W.J., van et al 1976-1978: Maritieme geschiedenis der Nederlanden, De Boer Maritiem, Bussum. Jansen, H.P.H. 1981: Geschiedenis van de Middeleeuwen, derde druk, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht – Antwerpen. Blokker, B., Es, G. van, Spiering, H. 1999: De vaderlandse geschiedenis in jaartallen, Uitgeverij Balans, Amste ...