Back

ⓘ Lijsten van Nederland - Lijst van premiers van Nederland, Lijst van Nederlandse gemeenten, Lijst van grootste gemeenten in Nederland ..
                                               

Lijst van premiers van Nederland

Deze lijst van premiers van Nederland geeft een overzicht van de voorzitters van de ministerraad en minister-presidenten van Nederland sinds 1848. In 1848 werd bij een veelomvattende grondwetsherziening de positie van de ministers vastgelegd. Wat na 1945 "premier" ging heten, heette sindsdien voorzitter van de ministerraad. De aanduiding minister-president wordt gebruikt sinds 1945; sinds 1983 is deze functie opgenomen in de Grondwet. Ook de minister-president wordt informeel premier genoemd.

                                               

Lijst van Nederlandse gemeenten

Deze pagina bevat een lijst van de 352 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari 2021. Daarnaast zijn drie openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid.

                                               

Lijst van grootste gemeenten in Nederland

Deze lijst van grootste gemeenten in Nederland toont de Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Op peildatum 1 januari 2021 waren er 32 gemeenten met 100.000 inwoners of meer. Hiervan liggen er vijftien in het landsdeel West-Nederland, acht in Oost-Nederland, zes in Zuid-Nederland, en drie in Noord-Nederland. Van alle provincies heeft Zeeland als enige geen gemeente met meer dan 100.000 inwoners. In de 32 grootste gemeenten van Nederland wonen bij elkaar circa 6.5 miljoen mensen.

                                               

Lijst van vlaggen van Nederlandse deelgebieden

Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Nederlandse deelgebieden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen: Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Nederland bestaat uit twaalf provincies. De Nederlandse Antillen zijn in 2010 opgeheven. Curaçao en Sint-Maarten zijn landen binnen het koninkrijk, de overgebleven drie eilanden zijn overzeese gemeenten van Nederland. Klik op vlag van voor de naam van het deelgebied om naar het artikel over de betreffende vlag te gaan.

                                               

Nederlandse Rode Lijst (vogels)

Op de Nederlandse rode lijst staan alleen soorten die zich in Nederland voortplanten, dus geen overwinterende vogels. De rode lijsten worden eens in de 10 jaar bijgewerkt. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke vogelsoorten gevaar lopen om op Nederlands grondgebied uit te sterven of op een andere manier in de gevarenzone verkeren. Zo’n 44% van de broedvogels staat op de lijst. Op de rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten, beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat overheden en ...

                                               

Nederlandse Rode Lijst (vissen)

De Rode Lijsten worden regelmatig, bijvoorbeeld eens in de 10 jaar, bijgewerkt. Minister Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 5 november 2004 de toenmalige Rode Lijsten voor bedreigde dier- en plantensoorten vastgesteld. In de op 5 november 2004 vastgestelde Rode Lijst voor vissen zijn voor het eerst ook de zoutwatervissen opgenomen en is de naamgeving van de soorten aangepast. Voorts is een zevental soorten geschrapt uit de lijst. Dit betreft de soorten elft, houting, paling, rivierprik, Atlantische zalm, zeeforel en zeeprik. Deze soorten voldoen niet aan de crit ...

                                               

Lijst van Nederlandse drumfanfares

Lijst van Nederlandse brassbands Lijst van Nederlandse fanfareorkesten Lijst van Belgische brassbands Drumfanfare Lijst van Belgische fanfareorkesten Lijst van Belgische harmonieorkesten Lijst van Nederlandse harmonieorkesten

                                               

Lijst van programmas van WNL

Dit is een lijst van Nederlandse radio- en televisieprogrammas die werden of worden uitgezonden door de Nederlandse publieke omroep WNL. De jaartallen geven aan wanneer het programma te zien of te horen was of is. Een programma kan daarvoor en/of daarna ook bij een andere omroep of zender te zien zijn geweest.