Back

ⓘ Mens en maatschappij in Nederland - Maatschappij, sociale wetenschappen, Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, Tolerantie, maatschappij ..
                                               

Maatschappij (sociale wetenschappen)

Het begrip maatschappij valt grotendeels samen met de notie samenleving maar legt meer de nadruk op de institutionele, ordenende aspecten van de samenleving: de staat en de staatsapparaten. Daarmee is het ook een meer territoriumgebonden begrip dan samenleving. In plaats van het afgeleide bijvoeglijk naamwoord maatschappelijk wordt vaak het synoniem sociaal gebruikt: maatschappelijke, of sociale, bewogenheid, onrust, klasse.

                                               

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

De Stichting Biowetenschappen en Maatschappij is een Nederlandse stichting, die in 1969 is opgericht om het publiek voorlichting te geven over de biowetenschappen.

                                               

Tolerantie (maatschappij)

Tolerantie of verdraagzaamheid is een sociale, culturele of in een religieuze context gebruikte term die de mate aangeeft waarin afwijkend gedrag of leden van bepaalde groepen niet worden gediscrimineerd ondanks hun afwijkend en door de meerderheid verwerpelijk geachte gedrag. Tolerantie is afgeleid van het Latijnse tolerare dat verdragen, verduren, uithouden, betekent. Soms is tolerantie een vorm van diplomatieke en politieke handigheid: Dan gaat men uit van de volgende redenering: De tolerantie van een as die in een gat moet passen zonder vast te lopen of te gaan rammelen is een metafoor ...

                                               

Verklaring van de rechten van de mens en de burger

De Verklaring van de rechten van de mens en de burger is een tekst over grondrechten en democratie die van 20 tot 26 augustus 1789 is aangenomen door de Nationale Grondwetgevende Vergadering tijdens de Franse Revolutie. Het is een fundamentele en enigszins abstracte tekst die berust op denkbeelden uit de Verlichting. Hij bestaat uit een preambule gevolgd door 17 artikelen. De opstelling ervan kaderde binnen discussies over de nieuwe Franse grondwet. De constitutionele waarde van de Verklaring wordt sinds 1971 erkend door Grondwettelijke Raad, waardoor ze bij de hoogste normen hoort in het ...

                                               

Maatschappij van Weldadigheid

De Maatschappij van Weldadigheid is een particuliere organisatie in de 19e eeuw die armoedige gezinnen, veelal uit de grote steden, wilde helpen om een eigen bestaan op te bouwen als boer. In de 20e eeuw werd het accent van de werkzaamheden verschoven van armoedebestrijding naar het beheer van cultuur- en bosgronden. De Maatschappij moet niet worden verward met de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid of de Maatschappij van Welstand.

                                               

Black Achievement Awards

Black Achievement Awards zijn Nederlandse erkenningsprijzen die jaarlijks uitgereikt worden aan personen of organisaties die zich als zwart rolmodel verdienstelijk hebben gemaakt in de Nederlandse samenleving. De prijzen werden in 2016 ingesteld door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis in het kader van de Black Achievement Month. Ze worden uitgereikt in de categorieen: kunst en cultuur, mens en maatschappij, sport, wetenschap en onderwijs. Daarnaast wordt een oeuvreprijs uitgereikt aan een black achiever’ ter honorering van jarenlange prestaties.

                                     

ⓘ Mens en maatschappij in Nederland

  • iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en cultuur van Nederland De canon zou mede richting moeten geven aan het onderwijs in geschiedenis
  • iedereen in Nederland met én zonder Menzis verzekering. SamenGezond telde eind 2018 ruim 364.000 actieve deelnemers. SamenGezond helpt mensen inzicht
  • De oppermagt berust in de gezamenlijke leden der Maatschappij Burgers genoemd. art. 2 Verklaring van de rechten van de mens en van de burger 1795
  • ten Kate werk maakte om alle Nederlandse specialisten die zich bezighielden met de studie van de mens te verenigen in een beroepsgroep. Die werd op
  • Therapie speelt in een gevangenis of ziekenhuis en geeft zijn problemen - onze problemen? - weer: het alleen zijn van de mens de mens op zoek naar zichzelf
  • in Nederland De oudste gegevens over de belijdenis van religie door de inwoners van de streken die nu Nederland vormen komen van de Romeinen. In tegenstelling
  • jonge mens in boek en verhaal geeft een weerslag van diens positie in de beschreven maatschappij door de eeuwen heen. Bovendien is de jonge mens iemand
  • en op een paar lijnen na vervangen door buslijnen. In 1991 werd de NMVB opgesplitst in een Vlaamse maatschappij De Lijn en een Waalse maatschappij TEC
  • De immigratie in Nederland betreft het zich vestigen van mensen binnen de landsgrenzen van de Nederlandse Staat. Al voor er een staat was, werden de gebieden

Users also searched:

...
...
...