Back

ⓘ Natuur in Nederland - Profiel natuur en gezondheid, Profiel natuur en techniek, Natuur- en Milieufederaties, Wildernis, natuur, De Levende Natuur ..
                                               

Profiel natuur en gezondheid

Natuur en Gezondheid is een van de profielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. Het profiel wordt beschouwd als "relatief exact". De andere profielen zijn Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij en Natuur & Techniek.

                                               

Profiel natuur en techniek

Natuur en Techniek is een van de profielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs in Nederland, sinds de invoering van het tweede-fase-systeem in 1999. Van de vier profielen is Natuur en Techniek het meest exact. De andere profielen zijn Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij en Natuur & Gezondheid.

                                               

Natuur- en Milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties, voorheen De Provinciale Milieufederaties, is een samenwerkingsverband van particuliere natuur- en milieuorganisaties op provinciaal niveau in Nederland. Ze organiseren samen ongeveer duizend lokale natuur-, milieu-, landschaps- en duurzaamheidsorganisaties en lokale of regionale afdelingen van landelijke organisaties. De milieufederaties zijn geregistreerd als goed doel bij het CBF en zijn bovendien begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. Elke provincie heeft haar eigen milieufederatie. Deze zijn vrijwel allemaal opgericht in de jaren zeventig van de 2 ...

                                               

Wildernis (natuur)

Van wildernis spreekt men als er sprake is van een toestand die niet of minimaal beïnvloed is door menselijke activiteit. Hierin stemt de omschrijving van wildernis overeen met een veel gebruikte definitie van natuur: alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet beïnvloed door menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen. Wildernis omvat de levende en de niet-levende natuur. Gebieden met wildernis, wildernisgebieden zijn dus oorspronkelijk en ongestoord van karakter. In zulke gebieden zijn de samenstelling, de structuur en andere kwaliteiten van bodem, water en luc ...

                                               

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een Nederlands-Belgisch tijdschrift voor veldbiologie. Het werd in 1896 opgericht door Jac. P. Thijsse, Eli Heimans en Jasper Jaspers jr. en had toen als ondertitel Tijdschrift voor natuursport. Het publiceert resultaten van wetenschappelijk onderzoek en beschouwingen over natuurbescherming, natuurbeleid en natuurbeheer. Het blad wordt uitgegeven door een gelijknamige stichting, die wordt gedragen door enkele natuurorganisaties, in het bijzonder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LandschappenNL. Het blad verschijnt 6 keer per jaar.

                                               

Gegevensautoriteit Natuur

De Gegevensautoriteit Natuur werd in september 2006 door het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het leven geroepen om kennis over de in Nederland aanwezige planten- en diersoorten te verzamelen en toegankelijk te maken. Deze Autoriteit had een functie moeten vervullen in het spanningsveld tussen economische ontwikkeling enerzijds en het behoud van biodiversiteit in Nederland anderzijds, bijvoorbeeld om te voorkomen dat bouw-projecten werden stilgelegd of zelfs geheel afgeblazen, doordat in een te laat stadium werd gewezen op de aanwezigheid van zeldzame en b ...

                                     

ⓘ Natuur in Nederland

  • In Nederland telt IUCN ongeveer veertig lidorganisaties. Deze leden bestaan uit natuur - en milieuorganisaties en wetenschappelijke instituten die in Nederland
  • Moeder Natuur is een personage uit De Smurfen. Ze is een personificatie van de natuur Moeder Natuur bepaalt wanneer er een nieuw seizoen begint en andere
  • een van de provinciale natuur - en milieufederaties in Nederland Natuur en Milieu Gelderland ondersteunt lokale en regionale natuur - en milieuorganisaties
  • de havo en het vwo in Nederland Het vak wordt in de bovenbouw aangeboden voor de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek Omdat NLT
  • Nieuws? Uit de natuur tot 10 januari 2014: Nieuws uit de Natuur was een televisieprogramma gericht op natuureducatie dat werd uitgezonden door de NTR
  • Instituut voor Natuur - en Bosonderzoek INBO is het Vlaams onderzoekcentrum voor natuur Het valt onder het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie LNE
  • van overheidsorganisaties en waarnemers voor de monitoring van de natuur in Nederland Het doel is om de verzameling van gegevens af te stemmen op de informatiebehoefte
  • niet hoog omdat het te soft is en natuur en techniek geldt als te zwaar. Vrouwelijke studenten die voor natuur en gezondheid kiezen, willen graag
  • het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs die de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid combineert. Het is een echt wetenschapsprofiel

Users also searched:

...
...
...