Back

ⓘ Nederlands persoon - Persoon, taalkunde, Persoonlijk voornaamwoord, Nederlandse grammatica, Christiaan Hendrik Persoon, Hoogsensitief persoon, Lid, persoon ..
                                               

Persoon (taalkunde)

Met de persoon wordt in de taalkunde een grammaticale categorie bedoeld die verwijst naar de rol in de spreeksituatie. Het persoonskenmerk is inherent aanwezig bij woordklassen die verwijzen naar een entiteit, zoals zelfstandige naamwoorden en persoonlijk voornaamwoorden, alsook op werkwoorden die met zulke elementen congrueren.

                                               

Persoonlijk voornaamwoord

Een persoonlijk voornaamwoord is een woord dat in de plaats komt van een zelfstandig naamwoord of een eigennaam waarmee een persoon of zaak wordt aangeduid. Onderscheiden worden met voorbeeld in het Nederlands: De meervoudsvormen zijn vaak geen nauwkeurige meervouden en er zijn dan ook talen die voor de verschillende functies van het meervoud verschillende woorden hebben.

                                               

Nederlandse grammatica

Wanneer een zin vragend is, treedt normaal gesproken inversie op, wat betekent dat onderwerp en persoonsvorm van plek worden verwisseld: Heeft Pieter Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven? Wanneer het onderwerp toch vóór de persoonsvorm staat in een vragende zin, impliceert dat vaak een controlevraag: Pieter heeft Jasper gisteren in de tuin een appel gegeven? In deze laatste vorm is de intonatie van een of meer laatste woorden, namelijk hoger dan de rest, erg belangrijk. Hierdoor is het voor de luisteraar duidelijk dat het een vraag betreft en geen gegeven feit.

                                               

Christiaan Hendrik Persoon

Christiaan Hendrik Persoon was een Zuid-Afrikaanse mycoloog en botanicus. Hij wordt wel beschouwd als de vader van de systematische mycologie en is volgens een publicatie van C.G. Loyd uit 1924 het grootste genie op dit gebied.

                                               

Hoogsensitief persoon

Hoogsensitief persoon of hsp is een term uit de psychologie die in 1996 werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron en staat voor: highly sensitive person, oftewel zeer gevoelig persoon. In het Nederlands wordt highly sensitive person vertaald als hoogsensitief persoon, sterk sensitief persoon of hooggevoelig persoon. Sinds 2019 verschijnt het HSP magazine, een Nederlandstalig blad voor hoogsensitieve mensen.

                                               

Lid (persoon)

Een persoon is lid van een kerk, groep of vereniging wanneer hij of zij zich erbij heeft aangesloten, of door geboorte of huwelijk tot die groep behoort, zoals leden van de adelstand, het Koninklijk Huis en familieleden in het algemeen. Men spreekt dan wel van een lidmaatschap van een kerk, groep of vereniging. Het lidmaatschap geeft de persoon bepaalde rechten en plichten. Lidmaatschap van een kerk, groep of vereniging kan vaak verkregen worden door een financiele bijdrage aan de instantie alsmede met het instemmen met de richtlijnen die er gehanteerd worden. Dit kan een eenmalig bedrag z ...

                                               

BootnJan

Albert Jan Nijland, alias BootnJan was van 1921 tot 1954 als stadsomroeper een bekende verschijning in de straten van Rijssen. Drie harde slagen op de panne betekende nieuws van particulieren. Vier harde slagen was nieuws van de gemeente. Bootnjan overhandigde in 1954 in de Rozengaarde officieel de panne aan zijn zoon. Deze kweet zich tot 1964 van zijn taak. Na hem kwam er geen nieuwe officiele omroeper meer.